Spotkania Diakonii odbywają się w drugi wtorek każdego miesiąca.

Rozpoczynają się Mszą o godz. 18.00 w kościele pw. św. Jadwigi w Chorzowie.
Po Mszy (ok. 18.45) odbywa się spotkanie formacyjne w salkach parafialnych.

W roku 2018/2019 część formacyjną naszych spotkań wypełnia temat:

Obecność Ducha Świętego w liturgii i w tekstach mszalnych.

TEMATYKA POSZCZEGÓLNYCH SPOTKAŃ:

  • 11.09.2018 - wprowadzenie do tematu oraz świadectwa.
  • 09.10.2018 – Obecność Ducha Świętego w Modlitwach Eucharystycznych MRDP 2009r. str. 303*-367*.
  • 13.11.2018 – Obecność Ducha Świętego w prefacjach str. 18*-301*.
  • 11.12.2018 – Obecność Ducha Świętego w formularzach o Duchu Świętym (na Uroczystość – 2, str. 238nn, wotywne – 3, str.188”nn, Przy udzielaniu bierzmowania str. 70”nn, O Najświętszej Trójcy str. 276).
  • 08.01.2018 – Obecność Ducha Świętego w Mszach roku liturgicznego (od adwentu do ostatniej niedzieli zwykłej, str.1-282).
  • 12.02.2018 – Obecność Ducha Świętego w Mszach własnych o świętych od stycznia do sierpnia str. 1’- 186’.
  • 12.03.2018 - Obecność Ducha Świętego w Mszach własnych o świętych od września do grudnia str. 187’-294’ oraz w Mszach wspólnych str. 1” – 62”
  • 09.04.2018 – Obecność Ducha Świętego w Mszach obrzędowych str.64”-110” i w Mszach dla niektórych Kościołów str.243”-250”
  • 14.05.2018 – Obecność Ducha Świętego w Mszach i modlitwach w różnych potrzebach, str.111”- 179”, w Mszach wotywnych str.181”-242” i w Mszach za zmarłych str. 201”-242”.
  • 11.06.2018 - Obecność Ducha Świętego w innych tekstach mszalnych oraz podsumowanie.

Strony są podane według: Mszał Rzymski dla Diecezji Polskich, wydanie drugie, poszerzone, Pallottinum, Poznań 2009.

TREŚCI, KTÓRE SĄ OMAWIANE W TYM ROKU PRZEDSTAWIŁ 
KS. MODERATOR KAZIMIERZ CICHOŃ:

Duch, który umacnia miłość …” - to hasło programu duszpasterskiego w dwuletniej perspektywie jego realizacji w latach 2017 - 2019. Te słowa są zaczerpnięte z II Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania.

We wprowadzeniu do nowego programu duszpasterskiego abp Wiktor Skworc,  jako przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, wyjaśnia: „W kategoriach sporego deficytu działań duszpasterskich należy odczytać dość powszechny fakt nieznajomości Osoby Ducha Świętego oraz Jego darów. Bardzo często nie potrafimy również zauważyć Jego obecności i działania w Eucharystii. Tymczasem bez obecności i mocy Ducha Świętego nie mogłoby zaistnieć zgromadzenie liturgiczne; bezowocne pozostałyby również wypowiadane przez kapłana podczas każdej Mszy św. słowa konsekracji”.

Dlatego chcemy w roku formacyjnym 2018/19 rozważać obecność Ducha Świętego w liturgii, a zwłaszcza w tekstach mszalnych. Oczywiście cała liturgia jest przepojona Duchem Świętym, gdyż oddajemy cześć Bogu Ojcu przez Chrystusa w Duchu Świętym. A jak poucza Pan Jezus: „(…) prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec.” (J 4,23b)

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk pięknie wspomina o obecności Ducha Świętego w Eucharystii: „Najpierw należy przypomnieć, że każda Eucharystia jest Pięćdziesiątnicą – wylaniem Ducha Świętego, którego otrzymujemy w słowie Bożym i w znaku konsekrowanych postaci eucharystycznych. Wylanie Ducha Świętego dokonuje się przede wszystkim podczas epiklezy konsekracyjnej. Modlitwa ta wyzwala doświadczenie <życia w Duchu>. Eucharystia jest uobecnieniem misterium paschalnego, a „Wielkanoc jest Pięćdziesiątnicą. Wielkanoc jest już darem Ducha Świętego” (Dyrektorium Homiletyczne 56).

Ks. prof. Dyk ukazuje Ducha Świętego we Mszy świętej jako:

- pierwszego Egzegetę, który poprzez kolektę odsłania wiernym misterium Chrystusa ukryte w świętych tekstach,

- najważniejszego Mistagoga, który podczas modlitwy eucharystycznej pod postaciami chleba i wina aktualizuje i uobecnia misterium paschalne Chrystusa, a w nim całe Jego zbawcze dzieło,

- Ducha Uświęciciela, który przemienia wierzących na podobieństwo Chrystusa i sprawia, że uczestniczą w misji Jezusa, także poza liturgią, zabiegają o jedność Kościoła oraz dają świadectwo chrześcijańskiej miłości (por. Katechizm Kościoła Katolickiego 1108-1109; por. Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk, Zarys programu przepowiadania na lata 2017-2019).

Niech Duch Święty nas prowadzi, abyśmy odkrywali Jego obecność w Liturgii, zwłaszcza w Eucharystii, także poprzez teksty mszalne oraz doświadczali Jego mocy w codziennym życiu.

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies lub wyłączyć je w swojej przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Wyłączenie plików cookies może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji strony.